Mākslas Dienas: 2006
makslas dienu plakāts
2006. gada mākslas dienas: programma, dalībnieki