makslas dienu plakāts
2006. gada mākslas dienas: programma, dalībnieki